ČÍTANKA VÝKRESŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

PROJEKT FRVŠ 2059/2006

POMŮCKY A UŽITEČNÉ ODKAZY

    - SYSTÉM ZNAČENÍ VÝROBNÍCH VÝKRESŮ ( PRO HALU VARIANTY 1 A 2 )

    - TABULKA MONTÁŽNÍCH PODLOŽEK A TLOUŠŤKY PODLITÍ  ( OBECNÁ PRAVIDLA )

    - SORTIMENT VÁLCOVANÝCH VÝROBKŮ  ( PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY )

    - POMŮCKA PRO NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ  ( NAVRHOVÁNÍ DLE ČSN EN 1993 )

    - FERONA  ( DODAVATEL HUTNÍHO MATERIÁLU - ORIENTAČNÍ CENY HUTNÍHO MATERIÁLU )

    - KONDOR  ( DODAVATEL HUTNÍHO MATERIÁLU - ORIENTAČNÍ CENY HUTNÍHO MATERIÁLU )

     - ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ, FAKULTA STAVEBNÍ, VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

AUTOŘI: Ing. Tomáš Vokatý a Ing. Petr Kaiser

Tento projekt vznikl z dotace fondu rozvoje vysokých škol