ČÍTANKA VÝKRESŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

PROJEKT FRVŠ 2059/2006

 ÚVODNÍ SLOVO

Čítanka výkresů ocelových konstrukcí vznikla z dotace fondu rozvoje vysokých škol a je primárně určená k podpoře výuky kovových konstrukcí pozemních staveb. Jejím cílem je objasnit studentům základní problematiku tvorby projektové dokumentace a to jak z legislativní stránky, tj. zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, tak z pohledu zásad zakreslování kovových konstrukcí.

Čítanka výkresů je rozdělena do tří základních kapitol. První část tvoří kapitola s názvem "Projektová dokumentace", která uvádí základní rozčlenění projektové dokumentace dle jednotlivých stupňů ve znění platné vyhlášky 499/2006 Sb. U každého stupně dokumentace je uvedena stručná charakteristika doplněná o členění jednotlivých částí projektové dokumentace.

Druhá část je tvořena kapitolou "Zásady zakreslování výkresů kovových konstrukcí pozemních staveb". V této kapitole jsou uvedeny základní pravidla pro kreslení výkresů ocelových konstrukcí, jako jsou druhy čar, metody zobrazování atd. Kapitola vychází z normy pro zakreslování výkresů kovových konstrukcí ČSN 013483.

Třetí část je tvořena příklady výkresů ocelových konstrukcí. Pro lepší názornost a představy studentů, o rozsahu jednotlivých stupňů dokumentace ocelových konstrukcí pozemních staveb, jsou výkresy členěny dle jednotlivých stupňů. Jako příklad jsou uvedeny tři halové objekty ve stupních: dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a výrobní dokumentace. Pro lepší názornost jsou některé výkresy doplněny fotografiemi nebo 3d vizualizacemi.

AUTOŘI: Ing. Tomáš Vokatý a Ing. Petr Kaiser

Tento projekt vznikl z dotace fondu rozvoje vysokých škol